Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Εγώ και άλλοι

 


Γενικότερα οι άνθρωποι επηρεάζονται από την γνώμη των άλλων ανθρώπων. Ιδιαίτερα αυτοί που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την αυτοπεποίθηση κάποιου είναι οι φίλοι. Αυτοί συχνά σχολιάζουν αγνοώντας την ευαισθησία κάποιου,απλά και μόνο για να νιώσουν ανώτεροι και

Η επιλογή επαγγέλματος

 


Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια σοβαρή και δύσκολη υπόθεση, που προβληματίζει πολλούς εφήβους. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους.

Εικαστικές δημιουργίες μαθητών

 

Γιώργος Β1

Εικαστικές δημιουργίες μαθητών

 

Γιώργος Β1

Εικαστικές δημιουργίες μαθητών

 


Εγώ και οι άλλοι

 


Όλοι επηρεαζόμαστε από τη γνώμη των άλλων. Δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο που να μην έχει επηρεαστεί ποτέ από τη γνώμη των υπολοίπων ανθρώπων για αυτόν, πόσο μάλλον όταν οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι κοντινοί φίλοι ή και οικογένεια. Εγώ